INSCENACE přes HRAnice
1939, Británie.
Malé vlakové nádraží.
Hana, devítiletá židovská dívka, čeká
/aniž by to věděla/
na své nové rodiče a na svůj nový život.
V cizí zemi, kde nikdo nemluví jejím jazykem, kde jí nikdo nerozumí…
inscenace
Před druhou světovou válkou tisíce (nejčastěji) židovských dětí opustilo svůj domov, rodinu a přátele, aby byly uchráněny před útlakem Nacistů. Někteří rodiče si mohli vybrat mezi dvěma zly: poslat své děti daleko za hranice, opustit je, ale pravděpodobně je tak zachránit, a nebo je ohrozit tím, že zůstanou? Děti odeslané do bezpečí si často ani neuvědomovaly, co pro ně cesta bude znamenat. Drtivá většina z nich své pravé rodiče již nikdy neviděla.

Věk: 8+
Délka představení: 30 min + diskuze
Představení je vhodné i pro multilingvní publikum (je záměrně hráno v českém jazyce i pro diváky, kteří česky nerozumí).
Projekt vytvořila a hraje: Michaela Váňová (kontakt)
Hudbu složil: David Hlaváč
inscenace
O PROJEKTU:
Jmenuji se Michaela Váňová. Jsem herečka, divadelní lektorka divadla Minor a studentka doktorského studia Katedry výchovné dramatiky na DAMU. Baví mě propojování divadla a vzdělávání. Na podzim roku 2017 jsem odjela na dva měsíce na divadelní fakultu školy Lewis & Clark College v americkém Portlandu. Hledala jsem způsob, jak vytvořit inscenaci v českém jazyce, aby byla srozumitelná i pro diváky, kteří česky nemluví. Inspirovaly mě příběhy tzv. dětí Nicholase Wintona (dnes už dospělých lidí), které kdysi odjely daleko od domova a hledali způsob, jak se s tím vypořádat. Mám ráda Českou republiku a českou kulturu, vážím si našich kořenů a tradic, ale ráda poznávám nová místa a setkávám se s lidmi, kteří myslí a žijí jinak. Proto jsem se rozhodla pro představení, se kterým bych mohla cestovat, ale přitom zůstat v myšlenkách tam, kde se cítím (přinejmenším geograficky) opravdu „doma“. Mým oficiálním (dejme tomu akademickým) cílem, bylo vytvořit inscenaci, která by měla výchovně-vzdělávací přesah, podporovala by krajnství a interkultuní smýšlení, přinášela divákům setkání s významnou částí naší historie, a zároveň si zachovala důležitou část národní identity - svůj jazyk.

Díky finanční podpoře
Nadace život umělce, Studentské grantové soutěži AMU, vnitřní soutěži DAMU IP 2017 a soukromé Nadaci tříkrálové, mohu představení hrát Čechům, žijícím v zahraničí, zahraničním dětem i dospělým, ale také přeživším holokaustu. Bez této finanční podpory by projekt nevznikl. Jim všem děkuji!
inscenace